Elcertifikat

2012/2013 försvann elcertifikaten för småskalig vattenkraft. Man kan få nya certifikat om man enligt Energimyndighetens regelverk renoverar och förnyar sitt vattenkraftverk.

Ekologiska lösningar

Det ställs nya miljömässiga krav på vattenkraften och vi hävdar att det går att kombinera världens bästa energislag med god lokalmiljö.

Referensprojekt

Vi har till 2017 genomfört ett 20-tal turbinprojekt, antingen som delprojekt eller totalentreprenader. En del redovisas nedan. Hör gärna av er för fler referensprojekt.