KARL-HENRIK ANDERSSON, NY DELÄGARE I POWER HOUSE.

Vi är stolta att få meddela att Power House i april fick en ny delägare. Karl-Henrik Andersson, som själv äger ett tiotal kraftstationer och driver Seffle Turbin AB kommer att bidra med turbinexpertkunskaper och andra hands-on kunskaper från sin långa erfarenhet i branschen.
I och med detta får Power House också ett regionkontor vid Nygårds kraftverk i Värmland dit vi välkomnar vattenkraftkunder och andra intressenter.