AVSLUTAD TUBENTREPRENAD I BOLLEBYGD

Power House har avslutat en tubentreprenad åt Forsnacken AB. En äldre trätub på 312 meter och 1,2 meter i diameter byttes ut på grund av ett tubbrott. Samtidigt var uppdraget att arbetet berättigade till ny tilldelningsperiod av elcertifikat. ”Vi ville försäkra oss om att det är framtidssäkert”, säger Johan Dahlinder projektledare på Forsnacken.

Svåra markförhållanden med stenig terräng, berg och en mosse begränsade alternativen, men till slut visade sig en lösning med plasttub (GRP) vilandes på nya betongstöd den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. ”Stöden gjöts på ett cementgjuteri i standardformar för att hålla ned kostnaden. Platsgjutning eller nedgrävning hade blivit dyrt”, säger Andreas Trunk på Power House. ”Lösningen med betongstöd blev också billigare än alternativet med mer fyllnadsmassor”.

”Arbetet gick över all förväntan med tanke på den svåra vinter vi fick under genomförandet. Jag trodde det skulle bli mycket mer besvär med kyla och markförhållanden”, avslutar Johan.