2014 VAR YTTERLIGARE ETT EXPANSIVT ÅR FÖR POWER HOUSE

När året är slut har Power House ytterligare flera total-projekt slutförda. Sammanlagt har vi nu 11 lyckosamma turbiner genomförda och ytterligare 9 som ska byggas 2015.
”Det bevisar att vår affärsmodell fungerar. En ansvarig part för hela turbin-, generator-, kontroll-, och elutrusningen är uppskattat av kunderna”, säger Magnus Carlsson. Trots att el- och elcertifikatpriser under året varit väldigt låga satsar många på en ny certifikatsperiod. Flera anläggningar har måste-arbeten som ändå ska göras och oftast erhålls en ökad produktion till följd av renoveringarna. Gör man en totalkalkyl på projekten så är många fortfarande lönsamma.
”Och det är klart att det skadar inte att inköpspriset med vår affärsmodell bidrar positivt till totalekonomin för kraftverksägarna”, avslutar Magnus som också uppmanar fler att undersöka vad kostnaden på projekten skulle bli. ”Man blir ofta förvånad när man har siffrorna svart på vitt”.