NY UNIK FISK-TURBIN I POWER HOUSE SORTIMENT

Power-House är nu återförsäljare i skandinavien av en unik patenterad fiskturbin från Hydroconnect. Konstruktionen bygger på två skruvar där fisken i den yttre kan passera nedströms och i en mindre skruv innanför kan passera uppströms.

Turbinen passar i såväl små som stora applikationer och kan anpassas för alla typer av fiskstorlekar efter behov i vattendraget.
Tester visar att fisken har 100% överlevnad i båda riktningar.

Exempel på applikationer kan vara som ersättning till befintlig eller helt ny turbin, fiskväg i strömfåran vid sidan om ursprunglig turbin, kompletterande turbin för lockvattenföring vid fiskvägar, ökad produktion vid dammar som idag saknar både konnektivitet och energiproduktion.

Turbinen har upp till 70% elektrisk verkningsgrad. Flera vetenskapliga undersökningar som bekräftar turbinens ekologiska funktionalitet finns att tillgå.