Power House förnyar turbin åt Nyköpings Vattenkraft i Harg

Harg Kraftstation G2 byggdes  1987 av Undenäs och bestod av  en Fullkaplanturbin på 1750 mm och 1000 kW.  Till turbinen var en asynkrongenerator med Santasaloväxel kopplad. Drivande för projektet var att erhålla elcertifikat, erhålla en miljöanpassad smörj- och oljefri anläggning samt bli av med växeln.

Den nya anläggningen består av en ny direktkopplad asynkrongenerator, nya smörjfria ledskenor samt oljefri turbin. För att hålla nere kostnader konverterades befintligt löphjulsnav till oljefritt, med nya rostfria löphjulsskovlar. Övriga delar renoverades enligt energimyndighetens anvisningar så att en ny anläggning erhölls, berättigad till en ny tilldelningsperiod av elcertifikat i 15 år.

Då den nya generatorn var avsevärt tyngre än tidigare lösning förstärktes byggnaden efter beräkningar med en vingformad pelare i vattenvägen. Anpassningar i befintligt kontrollsystem till den nya anläggningen ingick.

Power House handhade även hela processen med ansökan och anmälan till energimyndigheten för att erhålla nya Elcertifikat i 15 år.