Power House och IETV effektiviserar småskalig vattenkraft

När småskaliga vattenkraftverk renoveras ökar ofta produktionen med upp emot 20 procent med hjälp av ny effektivare utrustning. De båda företagen IETV och Power House, som ägarmässigt står varandra nära, erbjuder totalentreprenader enligt ett koncept som hämtats i Norge.

– VI ARBETAR MED vattenkraftverk på upp till 10 MW och många kunder upp- skattar att kunna lägga ut entreprenader som tar ett helhetsgrepp. I projekten finns såväl turbiner och generatorer som styr- och reglerutrustning. Entreprenadsformen är oftast ABT 06. Vi handhar också administrativa frågor som miljö och arbetsmiljö (BAS-U och BAS-P) samt ID06 etc, säger Andreas Trunk och Magnus Carlsson, delägare i Power House.

Vi hämtade erfarenhet i Norge där arbetssättet med totalentreprenad av så kallade El-Mek paket med turbin, generator och kontrollutrustning tillämpats länge. Vi gifte ihop det hela till samlade entreprenader på den svenska marknaden och vi märker att kunderna uppskattar erbjudandet. De interna gränssnitten försvinner och det blir mindre konflikter i projekten med en huvudaktör. Förfrågningarna på helhetsgrepp kring de småskaliga kraftverken kommer mer och mer.

Levererar kompletta lösningar

IETV har levererat kontrollutrustningar till vattenkraften i många år. Kunderna är allt från privat ägda kraftverk till de stora energibolagen. Förutom vattenkraft erbjuder IETV kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg och industri. Framför allt arbetar företaget med styr- och reglerteknik och kompletta lösningar, bland annat kontrollutrustning, fjärrlösningar och virtuella kraftverk (där flera små kopplas samman till ett stort för att kunna hjälpa till med balanskraft).

Power House levererar totalentreprenader inom vattenkraften och har sedan starten 2011 genomfört ett stort antal projekt. Två intressanta totalentreprenader vi genomfört i närtid är Grindberga åt Mälarenergi, där vi ersatte växellådan med en direktkopplad Permanentmagnetiserad generator och i Harg åt Nyköping Vattenkraft ersattes växellådan med en mångpolig lågvarvig asynkron- generator, fortsätter Andreas Trunk.

Båda bolagen har projekt dels tillsammans och dels självständigt. Vissa kunder vill bara ha exempelvis en turbinentreprenad, medan andra endast vill ha en kontrollutrustning.

Det byggs en del nytt inom småskalig vattenkraft, men framför allt handlar det om renoveringar av befintliga anläggningar, där kraftägarna kan få bidrag inom elcertifikatsystemet. Men efter en renovering blir kraftverken som nya. Vi arbetar med nya bättre material och gillar rostfritt.

Politiken går rätt väg numera

– Vi ser en markant ökning, dels eftersom det finns många småskaliga verk som är i behov av upprustning och effektivisering, dels för att den politiska oviljan mot den småskaliga vattenkraften är på väg att försvinna, vilket resulterade i en ny lag från årsskiftet, säger Magnus Carlsson.

En fördel vid renovering av gamla verk är att ny effektivare utrustning kan begränsa de energiförluster som uppstår när nya fiskvägar anläggs vid kraftverken. De blir också miljövänligare då man ofta passar på att byta ut oljesmorda enheter till vattensmorda.