NY UNIK FISK-TURBIN I POWER HOUSE SORTIMENT

Power-House är nu återförsäljare i skandinavien av en unik patenterad fiskturbin från Hydroconnect. Konstruktionen bygger på två skruvar där fisken i den yttre kan passera nedströms och i en mindre skruv innanför kan passera uppströms.

Turbinen passar i såväl små som stora applikationer och kan anpassas för alla typer av fiskstorlekar efter behov i vattendraget.
Tester visar att fisken har 100% överlevnad i båda riktningar.

Exempel på applikationer kan vara som ersättning till befintlig eller helt ny turbin, fiskväg i strömfåran vid sidan om ursprunglig turbin, kompletterande turbin för lockvattenföring vid fiskvägar, ökad produktion vid dammar som idag saknar både konnektivitet och energiproduktion.

Turbinen har upp till 70% elektrisk verkningsgrad. Flera vetenskapliga undersökningar som bekräftar turbinens ekologiska funktionalitet finns att tillgå.

2014 VAR YTTERLIGARE ETT EXPANSIVT ÅR FÖR POWER HOUSE

När året är slut har Power House ytterligare flera total-projekt slutförda. Sammanlagt har vi nu 11 lyckosamma turbiner genomförda och ytterligare 9 som ska byggas 2015.
”Det bevisar att vår affärsmodell fungerar. En ansvarig part för hela turbin-, generator-, kontroll-, och elutrusningen är uppskattat av kunderna”, säger Magnus Carlsson. Trots att el- och elcertifikatpriser under året varit väldigt låga satsar många på en ny certifikatsperiod. Flera anläggningar har måste-arbeten som ändå ska göras och oftast erhålls en ökad produktion till följd av renoveringarna. Gör man en totalkalkyl på projekten så är många fortfarande lönsamma.
”Och det är klart att det skadar inte att inköpspriset med vår affärsmodell bidrar positivt till totalekonomin för kraftverksägarna”, avslutar Magnus som också uppmanar fler att undersöka vad kostnaden på projekten skulle bli. ”Man blir ofta förvånad när man har siffrorna svart på vitt”.

AVSLUTAD TUBENTREPRENAD I BOLLEBYGD

Power House har avslutat en tubentreprenad åt Forsnacken AB. En äldre trätub på 312 meter och 1,2 meter i diameter byttes ut på grund av ett tubbrott. Samtidigt var uppdraget att arbetet berättigade till ny tilldelningsperiod av elcertifikat. ”Vi ville försäkra oss om att det är framtidssäkert”, säger Johan Dahlinder projektledare på Forsnacken.

Svåra markförhållanden med stenig terräng, berg och en mosse begränsade alternativen, men till slut visade sig en lösning med plasttub (GRP) vilandes på nya betongstöd den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. ”Stöden gjöts på ett cementgjuteri i standardformar för att hålla ned kostnaden. Platsgjutning eller nedgrävning hade blivit dyrt”, säger Andreas Trunk på Power House. ”Lösningen med betongstöd blev också billigare än alternativet med mer fyllnadsmassor”.

”Arbetet gick över all förväntan med tanke på den svåra vinter vi fick under genomförandet. Jag trodde det skulle bli mycket mer besvär med kyla och markförhållanden”, avslutar Johan.

SAPA PROFILER AB I VETLANDA VÄLJER POWER HOUSE HELA VÄGEN FÖR ATT FÅ NYA ELCERTIFIKAT.

Sjunnens kraftverk består av en fullkaplan på 960 kVA samt en propellerturbin på 700 kW och projektet ska vara klart 2012.

Sedan tidigare har Power House ansökt om förhandsbesked, gjort ekonomiska kalkyler på olika scenarios och turbiner, förmedlat verkningsgradsmätning och frågat två utländska och ett svenskt turbinbolag om priser. Efter utvärdering föll valet på en tjeckisk turbinleverantör och en svensk generatorlindare. Urvalskriterier har varit: pris, ingenjörskunskaper, prestanda, kvalitet, tidplan och minimalt stillestånd.

Uppgraderingen består av framtidssäkra standardpaket som Power House specifierat. Rostfria löphjul och ledskenor, olje och smörjfritt. Övriga delar i stationen uppgraderas enligt Energimyndighetens krav på vitala delar för att anläggningen ska vara som ny. Andreas Trunk säger: “SAPA är ett bra exempel på hur man valt alla Power House paket, ett till fyra, i sin process att få nya elcertifikat i 15 år till och en väl fungerande station mycket längre än så”.

KARL-HENRIK ANDERSSON, NY DELÄGARE I POWER HOUSE.

Vi är stolta att få meddela att Power House i april fick en ny delägare. Karl-Henrik Andersson, som själv äger ett tiotal kraftstationer och driver Seffle Turbin AB kommer att bidra med turbinexpertkunskaper och andra hands-on kunskaper från sin långa erfarenhet i branschen.
I och med detta får Power House också ett regionkontor vid Nygårds kraftverk i Värmland dit vi välkomnar vattenkraftkunder och andra intressenter.