NY UNIK FISK-TURBIN I POWER HOUSE SORTIMENT

Power-House är nu återförsäljare i skandinavien av en unik patenterad fiskturbin från Hydroconnect. Konstruktionen bygger på två skruvar där fisken i den yttre kan passera nedströms och i en mindre skruv innanför kan passera uppströms.

Turbinen passar i såväl små som stora applikationer och kan anpassas för alla typer av fiskstorlekar efter behov i vattendraget.
Tester visar att fisken har 100% överlevnad i båda riktningar.

Exempel på applikationer kan vara som ersättning till befintlig eller helt ny turbin, fiskväg i strömfåran vid sidan om ursprunglig turbin, kompletterande turbin för lockvattenföring vid fiskvägar, ökad produktion vid dammar som idag saknar både konnektivitet och energiproduktion.

Turbinen har upp till 70% elektrisk verkningsgrad. Flera vetenskapliga undersökningar som bekräftar turbinens ekologiska funktionalitet finns att tillgå.

SAPA PROFILER AB I VETLANDA VÄLJER POWER HOUSE HELA VÄGEN FÖR ATT FÅ NYA ELCERTIFIKAT.

Sjunnens kraftverk består av en fullkaplan på 960 kVA samt en propellerturbin på 700 kW och projektet ska vara klart 2012.

Sedan tidigare har Power House ansökt om förhandsbesked, gjort ekonomiska kalkyler på olika scenarios och turbiner, förmedlat verkningsgradsmätning och frågat två utländska och ett svenskt turbinbolag om priser. Efter utvärdering föll valet på en tjeckisk turbinleverantör och en svensk generatorlindare. Urvalskriterier har varit: pris, ingenjörskunskaper, prestanda, kvalitet, tidplan och minimalt stillestånd.

Uppgraderingen består av framtidssäkra standardpaket som Power House specifierat. Rostfria löphjul och ledskenor, olje och smörjfritt. Övriga delar i stationen uppgraderas enligt Energimyndighetens krav på vitala delar för att anläggningen ska vara som ny. Andreas Trunk säger: “SAPA är ett bra exempel på hur man valt alla Power House paket, ett till fyra, i sin process att få nya elcertifikat i 15 år till och en väl fungerande station mycket längre än så”.

KARL-HENRIK ANDERSSON, NY DELÄGARE I POWER HOUSE.

Vi är stolta att få meddela att Power House i april fick en ny delägare. Karl-Henrik Andersson, som själv äger ett tiotal kraftstationer och driver Seffle Turbin AB kommer att bidra med turbinexpertkunskaper och andra hands-on kunskaper från sin långa erfarenhet i branschen.
I och med detta får Power House också ett regionkontor vid Nygårds kraftverk i Värmland dit vi välkomnar vattenkraftkunder och andra intressenter.