Ekologiska lösningar

Det ställs nya miljömässiga krav på vattenkraften och vi hävdar att det går att kombinera världens bästa energislag med god lokalmiljö. Vi har flera produkter och tjänster som förbättrar fiskars vandringsmöjligheter med fortsatt eller ofta ökad produktion.

Power-House är återförsäljare i Skandinavien av en unik patenterad fiskturbin från Hydroconnect. Konstruktionen bygger på två skruvar där fisken i den yttre kan passera nedströms och i en mindre skruv innanför kan passera uppströms.

Turbinen passar i såväl små som stora applikationer och kan anpassas för alla typer av fiskstorlekar efter behov i vattendraget.

Tester visar att fisken har 100% överlevnad i båda riktningar.
Exempel på applikationer kan vara som ersättning till befintlig eller helt ny turbin, fiskväg i strömfåran vid sidan om ursprunglig turbin,  kompletterande turbin för lockvattenföring vid fiskvägar, ökad produktion vid dammar som idag saknar både konnektivitet och energiproduktion.
Turbinen har upp till 70% elektrisk verkningsgrad. Flera vetenskapliga undersökningar som bekräftar turbinens ekologiska funktionalitet finns att tillgå.

 

Film som visar turbin i drift och fiskvandring live: 
https://youtu.be/SikHp5Asa18

Teknisk beskrivning av skruven: 
http://www.hydroconnect.at/en/technology/ 

Förutom tillhandahållande av maskinvara och kringlösningar tillhandahåller vi tjänster för projektering, planering och installation.

Exempelvis:

Upprättande av de tillståndshandlingar, t.ex. samrådsmaterial, miljökonsekvensbeskrivning med förundersökningar

Hantering av myndighets- och domstolsprocess i samband med förnyelse och nyinstallation

Upprättande och genomförande av kontrollprogram, t.ex. verifiering av fiskvandringsfunktion etc.

  

Broschyrer

Kontaktuppgifter

Power House Sverige AB 
STORGATAN 36 B
523 62 Vegby

Andreas Trunk

+46 (0)70 300 80 76
andreas.trunk@pwrh.se

Magnus Carlsson

+46 (0)705772482
magnus.carlsson@pwrh.se