Elcertifikat

2012/2013 försvann elcertifikaten för småskalig vattenkraft. Man kan få nya certifikat om man enligt Energimyndighetens regelverk renoverar och förnyar sitt vattenkraftverk. På köpet erhålls en komplett ny anläggning och oftast betydande produktionsökning. För kraftverk med en installerad effekt över 1500 kW kan man erhålla elcertifikat för produktionsökning.

Vi har en process som fungerar och vi vet vad som krävs för att ge ny tilldelningsperiod på ditt vattenkraftverk. Vi har också erfarenhet av hur man kan räkna hem investeringen och kan bistå med offerter på hela genomförandet. Hela processen ger ett gott underlag för styrelsebeslut.  

Vår process innefattar följande delar till fast pris:

Vi kan utifrån vattentillgång ta fram en analys som visar de ekonomiska förhållanden som gäller i det aktuella fallet. Analysen ska i första hand vara ett verktyg för att ta beslut om en senare renovering och ansökan om ny tilldelningsperiod av certifikat. Vi kan bistå med hjälp fram till inlämnad ansökan till Energimyndigheten med ett detaljerat projektförslag.

Följande delar ingår normalt:

1) Ansökan

-Stationsbesök med foton och diskussion
-Ett beskrivet projektförslag med bilder till -Energimyndigheten som bilaga till ansökan
-Hjälp med ifyllande av alla blanketter Eventuella diskussioner med myndigheten innan ansökan Vara behjälplig i frågeställningar både vid beslut om ev. renovering och ifyllande av uppgifter i ansökan till Energimyndigheten. 

2) Kalkylberäkning av olika scenarios  

Analys av energi och intjäning utan certifikat under en 15-23 års period Analys av energi och intjäning med certifikat under en 15-23 års period En grov ekonomisk sammanställning och uppskattning av kostnader i samband med renoveringen, underlaget kan senare prövas mot marknaden med förfrågan, etc. En genomgång av analyser med Er inkl. kritisk granskning Assistans vid beslut kring framtida investeringar

Broschyrer

Kontaktuppgifter

Power House Sverige AB 
STORGATAN 36 B
523 62 Vegby

Andreas Trunk

+46 (0)70 300 80 76
andreas.trunk@pwrh.se

Magnus Carlsson

+46 (0)705772482
magnus.carlsson@pwrh.se