Power House och IETV effektiviserar småskalig vattenkraft

När småskaliga vattenkraftverk renoveras ökar ofta produktionen med upp emot 20 procent med hjälp av [...]