Pålitlig ingenjörskonst

Power House är ett ingenjörsföretag inom vattenkraften som består av ett nätverk av kompetenta personer med lång branscherfarenhet och specialistkunskaper. I ägarkretsen har vi många egna kraftverk med en sammanlagd produktion på cirka 50 GWh.

Vår affärsidé är att ta helhetsperspektivkraftverksrenoveringar och service, göra kvalitativa lösningar i vattenvägar, turbin, generator, el- och kontrollutrustning. Detta för att minska inköpsrelaterade kostnader, de interna gränssnitten i projekten och minimera eventuella konflikter, till gagn för kunden och projektets slutkvalitet.
 
Vi lämnar ett pris på delar eller kompletta turbinupprustningar, omlindade eller nya generatorer, hydraulik och el-kontrollutrustning (HSP/LSP).
Entreprenadformen är normalt ABT 06.
 
Kontrollplan innehåller alla de kontrollpunkter som projektet bör ha inkl. elschemagranskning, konstruktionsunderlag turbin och generator, FAT-kontrollutrustning, FAT-turbinrenovering, FAT-generatorrenovering, etableringsgenomgång, SAT, driftprovning och slutbesiktning.
 
Projektet hanterar också dagens krav gällande arbetsmiljö, BAS-P och BAS-U, miljö, ID06 och skyddsrondering etc.

Under projektets fortskridande lämnas progressrapporter, som innehåller både prestation och ekonomi.
 
Vi har färdiga rutiner och protokoll för både kontroller och idrifttagning som är lätta att följa för kund och som vi tillsammans beslutar om på förhand.

Broschyrer

Kontaktuppgifter

Power House Sverige AB 
STORGATAN 36 B
523 62 Vegby

Andreas Trunk

+46 (0)70 300 80 76
andreas.trunk@pwrh.se

Magnus Carlsson

+46 (0)705772482
magnus.carlsson@pwrh.se